Scrapbook Page for John MCCLAIN


John & Bob McClain, 1931

Samuel, John, Elizabeth, & Mary (wife of Sam) McClain

John McClain and nephew, Bill Hughes, July 4, 1940

John McClain & Edith, 1942